Dnevni Fantasy Sportovi

Uskoro dolazi Mobilna verzija

Pravila igre

 

 Opšta pravila

 

Fantasy Sport - je virtualna zabavna igra u kojoj se registrovani Korisnici, za ili bez unapred uplaćene naknade, koristeći svoje umeće i znanje o relevantnim sportskim informacijama o sportistima i njihovim klubovima, takmiče sa drugim Korisnicima u formiranju virtuelnih fantasy timova sastavljenih od realnih igrača (sportista). Takmičenje se zasniva na upoređivanju međusobnog statističkog rezultata, koja se generiše u zavisnosti od uspeha pravih individualnih sportista kroz unapred određen vremenski period i koja se ocenjuje prema unapred propisanom ključu Bodovanja.
Bodovanje - je unapred predviđen sistem po kome se statističkim podacima prikupljenim o stvarno postojećim sportistima i njihovom stvarnom uspehu u sportskom takmičenju u kome učestvuju, za određeni vremenski interval, a prema propisanom ključu, dodeljuje određena virtuelna vrednost, odnsono Fantasy Poen.
Igrač (Sportista) - predstavlja realno postojećeg sportistu pripadnika nekog od sportskih klubova (ekipa) iz sportskih liga na osnovu kojih se organizuje takmičenja na FantasyNova sajtu.
Fantasy tim - je virtuelni tim koji Korisnik po svojoj volji i koristeći sopstveno relevantno znanje sastavlja od ponuđenih fantasy igrača iz fantasy baze igrača.
Baza igrača - predstavlja skup svih igrača od kojih Korisnik može da sastavi Fantasy tim u relevantnom takmičenju.
Budžet - Iznos virtuelnih jedinica koji Korisnici imaju na raspolaganju da sastave fantasy tim.
Plata igrača - Plata (cena) jednog igrača izražena je u broju virtuelnih jedinica kojim se određuje koliko košta svaki sportista prilikom sastavljanja fantasy tima. Cena igrača je poznata pre otpočinjanja svakog takmičenja i karakteristična je za to takmičenje. Različita takmičenja mogu imati različitu cenu istog igrača jer se cena igrača može menjati u zavisnosti od uspeha stvarno postojećeg sportiste i njegove trenutne forme.
Vreme trajanja takmičenja - je vremenski interval u kome se prikupljaju statistički podaci sa ciljem njihovog simultanog i naknadnog bodovanja prema učinjenom ključu nakon koga se upoređuju virtuelni fantasy timovi Korisnikai određuje pobednik u takmičenju.
Nagrade - liste nagrada biće poznate sa objavljivanjem svakog novog takmičenja. Osvojene nagrade se dodaju na račun na nalogu Korisnika. U slučaju izjedačenog rezultata između dva ili više korisnika, nagrade se podjedanko raspoređuju na Korisnike koji imaju iste rezultate.

 

Dodatna pravila

 

Određivanje pozicije igrača
Određivanje pozicije u timu kojom se određeni Fantasy igrač klasifikuje je potpuno diskreciono pravo priređivača.
Ograničenja prilikom sastavljanja Fantasy tima
Fantasy tim mora da igrače iz najmanje 3 različite stvarno postojeće sportske ekipe, uz poštovanje ograničenja od maksimum 4 igrača iz iste ekipe.
Sistem će vas sprečiti da prijavite Fantasy tim na takmičenje ukoliko je prekršeno neko od ovih ograničenja.
Kapiten
U fudbalskim takmičenjima, neophodno je odaberete kapitena svog Fantasy tima. Poeni igrača kog odredite za kapitena se računaju dvostruko.
Sistem će vas sprečiti da prijavite Fantasy tim na takmičenje ukoliko niste odabrali kapitena.
Transfer igrača
Ukoliko igrač promeni klub nakon objavljivanja takmičenja i ako njegov stari i novi klub čine istu bazu igrača za to takmičenje, onda će igračev novi klub biti prikazan pored njegovog imena i on će biti u mogućnosti da korisniku donese poene.
Ukoliko igračev stari i novi klub ne pripadaju istoj bazi igrača za taj datum, onda će igrač ostati obeležen kao član starog kluba i neće biti u mogućnosti da korisniku donose poene. U bazi igrača takvi igrači će biti obeleženi kao NA(Neaktivni)
Odložene i otkazane utakmice
U slučaju da je neka utakmica otkazana ili odložena iz bilo kog razloga nakon starta takmičenja koje uključuje takvu utakmicu, igračima koji učestvuju u toj utakmici neće biti dodeljeni Fantasy poeni.
U slučaju da se neka odložena ili otkazana utakmica nastavi najkasnije 24 časa nakon završetka poslednje utakmice u tom danu ili takmičarskom kolu, igračima sa tih utakmica će se računati Fantasy poeni.
Prekinute utakmice
U slučaju da je neka utakmica prekinuta iz bilo kog razloga nakon starta takmičenja koje uključuje takvu utakmicu, igračima koji učestvuju u toj utakmici biće dodeljeni poeni osvojeni do trenutka prekida.
U slučaju da se prekinuta utakmica nastavi najkasnije 24 časa nakon završetka poslednje utakmice u tom danu ili takmičarskom kolu novi poeni će se dodavati na prethodno ostvarene poene.
U slučaju da se prekinuta utakmica nastavi najkasnije 24 časa od završetka poslednje utakmice u tom danu ili takmičarskom kolu, tako da se utakmica ne nastavlja vec počinje od početka, Fantasy poeni sa prvobitne (prekinute) utakmice se neće računati, već samo Fantasy poeni ostvareni na novoj utakmici.
U slučaju da se prekinuta utakmica nastavi nakon 24 časa od završetka poslednje utakmice u tom danu ili takmičarskom kolu, bilo od početka, bilo kao nova utakmica, novi poeni neće biti uračunati
Prijava na takmičenje
Registracija na takmičenje se završava pet minuta pred početak takmičenja i možete odustati od takmičenja ili promeniti svoj fantasy tim sve do pet minuta pre početka takmičenja. U slučaju odustajanja od takmičenja celokupni iznos naknade za učešće u takmičenju biti vraćen na vaš nalog.
Nakon isteka perioda za registraciju, svi Fantasy timovi koji učestvuju na datom takmičenju biće zaključeni i više se ne mogu menjati.
Sastavi timova ostalih učesnika u takmičenju (korisnika) biće vidljivi nakon početka svakog takmičenja.
Otkazivanje takmčienja
Kompanija zadržava prava, da prema svom nahođenju otkaže ili suspenduje takmičenje (ili neki njihov deo) ako virus, neovlašćena ljudska intervencija ili drugi uzroci korumpiraju administraciju, sigurnost, pravičnost, integritet ili pravilan rad takmičenja (ili neki njihov deo). U slučaju otkazivanja takmičenja, novac za učešće biće refundiran svim korisnicima koji su se registrovali za dato takmičenje.
Statistika uživo
Sva statistika “uživo” koja se prikazuje korisnicima tokom odigravanja utakmica, kao i sve druge informacije o bodovanju obezbeđene preko FantasyNova vebsajta i povezanih izvora informacija su nezvanični.
Sva uživo statistika i njene komponente su ponuđene samo u informativne i/ili zabavne svrhe i nisu korišćene da odluče rezultate takmičenja. Dok FantasyNova i treća lica koriste razumni napor da uključe tačne i aktuelne informacije, niti FantasyNova niti treća strana ne garantuju njihovu tačnost. FantasyNova i treća lica koja su provajderi neće biti odgovorni za tačnost, korisnost ili dostupnost bilo kojih informacija koje su prenešene ili dostupne putem FantasyNova vebsajta i povezanih izvora informacija i neće biti odgovorni za bilo koju grešku ili propust u toj informaciji.
Plasman
Plasman korisnika i raspodela nagrada na takmičenjima na sajtu bazirani su na zvaničnoj statistici sa zvaničnih sajtova sportskih takmičenja na koja se odnose.
Poeni igrača se ažuriraju dok se meč odigrava, dok se ukupni poeni Fantasy timova i plasman korisnika na takmičenju određuju zbirom spoena svih igrača koji su članovi Fantasy tima ostvarili i ažuriraju se sat vremena nakon završetka poslednje utakmica u danu kada budu potvrđena zvanična statistika (final box score).
Kada zvanična statistika bude potvrđena, nagrade će biti dodeljene osim u okolnostima gde tehnički problem ili drugi razlozi sprečavaju takve blagovremene isplate.
Konačni rezultati nekog takmičenja neće biti promenjeni u slučaju eventualnih kasnijih promena zvanične statistike.
U slučaju da dva ili više korisnika ostvare isti broj bodova, nagrade će biti podjednako podeljene između učesnika koji su ostvarili isti broj bodova.
Ispravka rezultata
Naši provajderi statistika povremeno mogu činiti revizije konačnih rezultata kako bi ispravili statistike objavljene uživo tokom mečeva. U tim slučajevima, plasman i raspodela nagrada će biti zasnovane na zvaničnoj statistici (final box scores), a ne na statistici koja je objavljena uživo.
Zvanični sajtovi liga i naši statistički provajderi povremeno mogu promeniti zvanične rezultate (final box score) nakon što zvanična statistika bude objavljena i potvrđena. Ukoliko dođe do takve situacije, Fantasy poeni igrača na tim takmičenjima neći biti ažurirani niti će raspored nagrada biti promenjen.
Napomena da nije u pitanju ista situacija kao u slučaju ispravki koje moraju biti izvršene nakon raspodele nagrada usled baga, problema sa statističkim podacima, ili procesom raspodele nagrada. U tom slučaju takmičenje može biti razrešeno i raspoređeno sledećeg dana ili onda kada zvanični rezultati budu objavljeni.
Nagrade
Nagrade za takmičenje će biti uvrštene na našu Listu nagrada. Osvojene nagrade se dodaju na račun na nalogu Korisnika. U slučaju izjedačenog rezultata između dva ili više korisnika, nagrade se podjedanko raspoređuju na Korisnike koji imaju iste rezultate.
Liste nagrada
Liste nagrada će biti objavljene sa objavljivanjem svakog novog takmičenja. Kompanija zadržava prava, da u svojoj isključivoj diskreciji, ukine ili suspenduje takmičenje (ili bilo koji njegov deo) u slučaju da virus, bagovi, neautorizvani ljudski upliv, ili bilo koji drugi uticaj koji može negativno uticati na administraciju, upravljanje, bezbednost, pravičnost, integritet ili ispravno funkcionisanje takmičenja ili bilo kog njegovog dela, to nalažu.
Podizanje dobitaka
Kako bi povukli novac sa vašeg naloga potrebno je da u sekciji Moje stanje odaberete poslovnicu Soccer kladionica u kojoj želite da podignete novac, kao i visinu željene isplate. Na ovaj način dobićete jedinstven kod koji treba da pokažete u poslovnici koju ste izabrali i novac će vam biti isplaćen.