Dnevni Fantasy Sportovi

Uskoro dolazi Mobilna verzija

Politika privatnosti

Privredno društvo PHUKET d.o.o. Beograd, Južni ulevar br. 144, Mbr: 20747633,  PIB107132843 (na dalje: Kompanija) koja poseduje dobrenje za priređivanje igara na sreću br. 000-424-00-00190/2014 od 02.08.2014. godine izdato od Ministarstva finansija, Poreske uprave, Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću, je operator Stranice www.fantasynova.rs (nadalje: Stranica) i upravlja tom stranicom koristeći softversko rešenje koje je obezbedila FantasyNova d.o.o. iz Beograda, Srbija.
Kompanija izjavljuje svojim Korisnicima da će, u najširem mogućemo obimu, ceniti i poštovati njihove lične podatke i preopoznaje potrebu za zaštitiom ovih podataka koje je Korisnik učinio dostupnim Kompaniji i/ili koje je Kompanija prikupila na drugi način.
Sva prikupljanja, korišćenje, obrada i procesiranje podataka uključujući tu i  podatke o ličnosti Korisnika, biće vršeni u sa najvišim standardima pažnje i u skladu sa pažnjom dobrog privrednika kao i u skladu sa zakonima Republike Srbije a naročito Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
INFORMACIJE KOJE SE PRIKUPLJAJU Prikupljaćemo i obrađivaćemo sledeće podatke tokom celog trajanja vašeg korišćenja Stranice i sa Stranicom povezanih Sadržaja kao i nakon prestanka vašeg korišćenja navedenih Usluga u periodu koji smatramo opravdanim i nepohodnim, sledeći podaci će biti korišćeni i sakupljani:
  1.       Podaci koje podnose Korisnici: Vi ćete obezbeđivati određene lično odredive informacije (kao što su ime, adresa, email adresa, PayPay podatke, podatke o kreditnim karticama i drugim načinima plaćanja povezanim za vašim Korisničikim nalogom, konkatke koje odlučite da priložite, profilnu fotografiju i druge Korisničke priloge u skladu sa Pravila korišćenja Kompaniji kada budete odlučivali da učestvujete u različitim aktivnostima i koristite Sadržaje dostupne preko Stranice, kao što su registracija naloga, učestvovanje u takmičenjima, slanje slika, postavljanje poruka, korišćenje promocija, odgovoranja na upitnike ili pretplate na Biltene ili mejling liste.
  2.       Cookies informacije: Kada posetite Stranicu, možemo vam poslati jedan ili više cookie-ja – malih fajlova – na vaš računar ili drugi uređaj, koji nam mogu omogućiti  (ili drugim sa nama povezanim licima) da jedinstveno identifikujemo vaš Pretraživač. Kompanija koristi i session cookies i persistent cookies. Persisten cookie ostaje nakon što zatvorite Vaš pretraživač. Persistent cookies-ji se mogu koristiti  od strane vašeg pretraživača tokom kasnijih poseta Stranici. Persistent Cookies se mogu ukloniti praćenjem čno uputstava sa vašeg Pretraživača. Session cookies su privremeni i obično nestaju čim zatvorite vaš Pretraživač. Vi ste u mogućnosti da resetujete vaš Pretraživač tako da odbijete sve cookije ili da Vam bude naznačeno kada je cookie poslat. Imajte u vidu da neke funkcije Stranice neće funkcionisati pravilno ukoliko je primanje cookieja onemogućeno.
  3.       Podaci o logovanju: Kada koristite Stranicu, naši serveri automatski beleže određene informacije koje vaši uređaji šalju kad god posetite sajtove ili koristite određene aplikacije. Ovi podaci o logovanju sa servera uključuju podatke kao što su  vaš web ili app zahtev, Internet protokol adrese (IP), vrstu pretraživača, jezik pretraživača, stranice preusmeravanja i izlaza i URL-ove, vrste platforme, broj klikova, imena domena, landing pages, pregledane stranice i red pregleda tih stranica, količinu vremena provedenog na određenim stranicama, datum i vreme vaših zahteva, i jedna ili više cookies-a koji identifikuju vaš Pretraživač.
  4.       Clear GIF podaci: Kada koristite našu stranicu možemo koristiti Clear GIF tehnologiju koja se koristi kako bi se pratili online šabloni korišćenja od strane naših korisnika. Pored toga, možemo korisititi Clear GIF tehnologiju i u emajlovima koji su zasnovani na HTML standardu a koji se šalju našim korisnicima kako bismo pratili koje mejlove određeni Korisnici otvaraju.
  5.       Dodatne informacije za mobilne aplikacije: Kada koristite našu mobilnu aplikaciju, takođe, možemo prikupljati infomracije o mobilnom uređaju kao što su operativni sistem i hardver koji koristite, brojeve kodova koji su jedinstveni za vaš mobilni uređaj, status uređaja, jezik uređaja, lokaciju vašeg uređaja i informacije o korišćenju aplikacije.
 UPOTREBA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA  Informacije u obimu koji je prethodno izložen i koje su prikupljene na prethodno izložene načine će biti korišćene na sledeći način:
  1.       Korstićemo vaše lične informacije kako bismo upravljali, održavali, i pružali Vam usluge i funkcije Stranice i Sadržaja dostupnih preko stranice, uključujući ali se ne ograničavajući na: (a) naše proizvode i servise (b) obradu i odgovaranje na pitanja (c) obaveštavanje korisnika o našim novim uslugama, specijalnim događanjima, proizvodima i uslugama, ili određenim proizvodima i/ili uslugama trećih lica za koje smatramo da biste za njih možda bili zainteresovani; i (d) sprovođenje pravnih obaveza na osnovu kojih pružamo usluge preko Stranice i primenjivanje Pravila Korišćenja
  2.       Možemo koristiti Vaše informacije kako bismo Vas kontaktirali u marketinške i nemarketinške svhre ili u svrhe administrativne prirode (kao što su npr. obaveštenja o bitnim promenama u radu Kompanije i/ili Stranice)
  3.       Koristimo vaše informacije kako bismo unapredili kvalitet i dizajn Kompanije i Stranice kao i da stvorimo nove funkcije, promocije, funkcionalnosti i servise kao što su, čuvanje, praćenje i analiziranje preferencija Korisnika i njihovih trendova.
  4.       Takođe, koristimo cookie-je, Clear GIF tehnologiju, informacije o logovanju i informacije o mobilnim aplikacijama za svrhe kao što su: (a) čuvanje informacija kako ne biste morali ponovo da ih unosite prilikom svake posete Stranici (b) pružanje, prilagođenog, personalizovanog sadržaja i informacija Korisnicima (c) praćenje efektivnosti naših marketing kampanja (d) praćenje agregatne metrike kao što su, ukupan broj posetilaca, pregledanih stranica itd. i (d) praćenje vaših unosa, podnesaka, statusa u promocijama, sweepstakes, i takmičenja.
Možemo učiniti anonimnom ili združiti vaše informacije u poslovne svhe uključujći tu i izveštaje i istraživanja. Anonimne i/ili združene podatke vas ne identifikuju, možemo koristiti bez ikakvog ograničenja.
OTKRIVANJE PODATAKA Kompanija i s njom povezana treća lica, kao i drugi entiteti, mogu imati autorizovani pristup vašim informacijama (uključujući ali se ne ograničavajući na ime i e-mail adresu) u svrhe obrade takvih informacija za naš račun, uključujući tu i obradu tih podataka u svrhe poboljšanja naših i njihovih usluga. Možemo deliti i vaše lične podatke sa trećim licima u cilju njihove komercijalne i/ili marketinške upotrebe, uz vaš pristanak, iil kao deo posebnog programa ili funkcije za koju ćete imati pravo izbora učešća. Možemo otkrivati vaše lične podatke i u cilju pružanja odgovora na vaše zahteve i pitanja i za ostale vrste usluga korisnicima. Kao što je izloženo u Pravilima korišćenja u odeljku koji se bavi Korisničkim prilozima, možemo koristiti vaše informacije i u cilju marketinga i promocije. Na Stranici će biit objavljen profil sa vašim podacima, koji uključuju ime profila, datum vaše registracije, statistike iz vaših prethodnih takmičenja i, ukoliko ste je poslali, vašu profilnu fotografiju. Kada učestvujete u takmičenju, možemo objaviti vaše korisničko ime na listi učesnika takmičenja, zajedno sa linkom ka vašem profilu. Takođe, možemo, i u drugim situacijama podeliti vaše lične podatke uz Vaš pristanak.
Kompanija zadržava pravo da otkrije lične podatke za koje ona, u najboljoj veri i uz pažnju dobrog privrednika veruje, da predstavljaju informacije u vezi sa pitanjima poštovanja i/ili kršenja Pravila korišćenja a u cilju primene i sprovođenja tih Pravila Korišćenja, kako bismo preduzeli preventivne mere u sprečavanju kršenja, istražili tvrdnje trećih lica, odgovorili na sudske zahteve, zahteve i pitanja tužilaštva i ostalih državnih organa, kao i kako bismo zaštitili prava, imovinu, status, bezbednost i legitimne poslovne interese Kompanije.
TAČNOST PODATAKA Vaša je odgovornost da nas obavestite o bilo kojoj promeni Vaših ličnih podataka  slanjem mejla na adresu info@fantasynova.rs
Ukoliko smatrate da je neki od vaših ličnih podataka  netačan ili neprecizan, možete zahtevati odgovarajuće izmene takvih podataka slanjem mejla našoj Korisničkoj podršci na adresu info@fantasynova.rs. U tom slučaju možemo od Vas zahtevati da nam dostavite ovlašćenje za proveru takvih informacija.
PRIHVATANJE I ODOBRENJE Korisnik korišćenjem Stranice i Sadržaja dostupnih preko stranice, daje svoj pristanak na prikupljanje, korišćenje, obradu, činjenje dostupnim u skladu sa Pravila korišćenja i ovom  Politika privatnosti, čuvanje, pohranjivanje podataka o ličnosti koje je dostavio Kompaniji u procesu registracije naloga a sve to u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i drugim odredbama drugih relevantnih propisa.